Patienten tar tabl. per dygn.

Fick recept den

förpackning på st. med uttag (totalt: st.)

Borde räcka för

dagar

, till den